Onafhankelijke Christian Science

van Plainfield, NJ


Wij zijn een wereldwijde congregatie verenigd door de wens om God beter te kennen en lief te hebben, zodat wij ieder kunnen leven als de individuele mens zoals Hij die geschapen heeft. Wij bestuderen zowel de Bijbel als de geschriften van Mary Baker Eddy, en streven ernaar om het Woord van God in praktijk te brengen. Wij heten u van harte welkom op onze website!

Les vertalingen:      聖經      Duits      Frans      Spaans      اُردُو

Nederlands Weekly Lesson - Les voor 9 Oktober 2016 (This is from a past lesson for Subject: Are Sin, Disease, and Death Real?)