De Nabijheid van God |

De Nabijheid van God

door


De altijd-aanwezige goddelijke Liefde is altijd het allerdichtste bij mij. Het ligt in de aard van God om mij altijd te zegenen en voor mij te zorgen. Ik strek me nooit tevergeefs naar Hem uit.

Alles wat in mij opkomt vandaag brengt mij een zegening. Vandaag is er geen sterfelijk gemoed dat me komt opzoeken of zegt mij te kennen. Weet en besef dat het goede almachtig is; het kwaad is machteloos. Het kwaad is geen macht, en is geen Gemoed, en er is niemand die enige macht heeft om kwaad te volbrengen van welke soort dan ook.

Er is slechts één Gemoed dat in of bij mij kan zijn. De dwaling heeft geen macht om wat voor vergif dan ook mijn gedachten in te voeren, of om enige wet of daad in beweging te zetten die Waarheid en de demonstratie van Waarheid kan beletten ergens binnen het bereik van mijn gedachten.

Vrees is geloof in het kwaad. Moed is geloven in het goede. Twijfel is vertrouwen in het kwaad. Vertrouwen dat de goede kant op gestuurd wordt is een afhankelijkheid, een vertrouwen in God.

Overeenkomstig uw standvastigheid om het kwaad uit uw gedachten te weren, nadat u het ontmaskerd hebt, behandelt u het wetenschappelijk, en naar gelang deze zelfde standvastigheid bent u gezegend.

Om het wat, wanneer en waarom van de dwaling te weten, is de vernietiging van de dwaling. Studenten zijn er verzot op om over God te babbelen, maar zij willen de slang niet aanpakken. De Schrift niettemin vertelt ons, “Slangen zullen zij opnemen.” Wij brengen de dwaling niet genoeg aan het licht. De dwaling zegt, “Spreek niet over mij, spreek over God.” Wees op uw hoede voor de pogingen van het kwaad om dingen te laten gebeuren die u met hartezeer, toorn of vrees vervullen, om zo uw gevoel van de nabijheid van God uit te sluiten.

God is de enige oorzaak. Geest is de enige substantie. Liefde is de enige kracht. Harmonie is de enige wet. Nu is de enige tijd. Er is geen disharmonieus verleden; geen bewolkt heden; geen gevreesde toekomst. Het enige verleden dat er voor ons is, is ons huidige bewustzijn ervan. Dientengevolge, als we ons huidige bewustzijn in orde kunnen krijgen, zullen we onze vrijheid beseffen.

Verklaar sterkte en levenskracht. Het is niet de wet van de dokter die u moet aanpakken, maar de universele wet van het sterfelijke gemoed. De arts brengt alleen de wet ten gehore die hem opgelegd is. Er is geen wet behalve de wet van God.

Wees u altijd bewust van het feit dat God alles en dat de dwaling niets is. Er was nooit een ogenblik waarin God niet voor u zorgde. Liefde is Alles-in-alles, en alle macht is in Liefde.

Behoud de vreugde van de Christelijke Wetenschap, en een welgefundeerde hoop in uw welslagen. Bedenk dat, als Waarheid vorderingen maakt, de dwaling subtieler en agresiever wordt, maar het wordt niet “iets”. Het blijft altijd een illusie, en wordt altijd aangevat en vernietigt met het begrip dat de goddelijke Liefde de enige macht is.