Contagion |

Contagion

Dit is een vertaling van het artikel “Contagion,” van bladzij 228 uit Miscellaneous Writings door


Besmetting.

Alles wat een mens ziet, voelt en op de een of andere manier waarneemt, moet via het bewustzijn verworven worden; daarom behoort is de zintuigelijke waarneming, gewaarwording en bewustwording een functie van het gemoed en niet van de materie. Als we meedrijven met de populaire stroom van de sterfelijke gedachte, zonder de betrouwbaarheid van die conclusies in twijfel te trekken, doen wij wat anderen doen, geloven we wat anderen geloven, en zeggen we wat anderen zeggen. Algemene aanvaarding is besmettelijk, en het maakt de ziekte zo aanstekelijk. De mensen geloven in overdraagbare en besmettelijke ziekten, en dat iedereen er vatbaar voor is onder bepaalde predisponerende of veroorzakende omstandigheden. Deze mentale conditie bereidt iemand erop voor om welke ziekte dan ook te krijgen, wanneer de omstandigheden voorkomen die er volgens zijn geloof voor nodig zijn. Als men net zo oprecht zou geloven dat gezondheid aanstekelijk is, wanneer men met gezonde mensen in aanraking komt, zou men net zo zeker hun gemoedsindruk opdoen en met betere gevolgen, dan wanneer men de gemoedsindruk van de zieke mens opdoet.

Als de mensen alleen maar zouden geloven dat het goede veel besmettelijker is dan het kwaad, omdat God alom aanwezig is, zou het welslagen van de dokter veel zekerder zijn, en ook de bekering van zondaars door de zieleherder. En als vanaf de kansel het vertrouwen in God op deze manier aangemoedigd zou worden, alsmede het geloof in het goddelijke Gemoed over alle andere invloeden die de ontvankelijkheid van het lichaam beïnvloeden, zou de theologie de mens onderwijzen net zoals David dat deed in Psalm 91:

“Want u hebt de HEERE, mijn toevlucht, de Allerhoogste tot uw woning gemaakt; geen onheil zal u overkomen,
en geen plaag zal uw woonplaats naderen.”

Het onvermurwbare vertrouwen van de mensheid in besmettelijke ziekten zou op die manier knap minder worden; en in dezelfde verhouding zou het geloof in de genezingsmacht van God toenemen, totdat het hele mensenras gezonder, heiliger en gelukkiger wordt en een een langer leven geniet. Een kalme, Christelijke staat van gemoed is beter om besmetting te voorkomen dan een medicijn, of enig andere mogelijke therapeutische methode.

“Er is in de liefde geen vrees, maar de volmaakte liefde drijft de vrees uit.” 1 Johannes 4:18 De volmaakte liefde is een betrouwbaar afweermechanisme.