Correlative statement for main page – September 4th, 2016 |

Correlative statement for main page – September 4th, 2016

We moeten ernaar streven om de hoogten van Horeb te bereiken waar God geopenbaard wordt, en de hoeksteen van alle geestelijke groei is zuiverheid.

— Mary Baker Eddy