Correlative statement for main page – October 9th, 2016 |

Correlative statement for main page – October 9th, 2016

Zonde, ziekte en dood maken geen deel uit van de Wetenschap van het zijn.

— Mary Baker Eddy