Correlative statement for main page – October 30th, 2016 |

Correlative statement for main page – October 30th, 2016

De goddelijke Liefde hervormt en bestuurt de mens.

— Mary Baker Eddy