Correlative statement for main page – October 2nd, 2016 |

Correlative statement for main page – October 2nd, 2016

Voor de Christian Science genezer is ziekte als een droom, waaruit de patient gewekt moet worden.

— Mary Baker Eddy