Correlative statement for main page – October 23rd, 2016 |

Correlative statement for main page – October 23rd, 2016

Universele verlossing berust op vooruitgang en proeftijd en is zonder deze onbereikbaar.

— Mary Baker Eddy