Correlative statement for main page – November 6th, 2016 |

Correlative statement for main page – November 6th, 2016

Stervelingen kunnen nooit het oneindige kennen, totdat zij de oude mens afwerpen en de geestelijke gelijkenis en evenbeeld bereiken.

— Mary Baker Eddy