Correlative statement for main page – November 27th, 2016 |

Correlative statement for main page – November 27th, 2016

Het goede dat u doet en belichaamt geeft u de enige macht die verkrijgbaar is.

— Mary Baker Eddy