Correlative statement for main page – November 20th, 2016 |

Correlative statement for main page – November 20th, 2016

Van het allergrootste belang blijft het eeuwige gegeven dat Leven, Waarheid en Liefde bevrijden van zonde, ziekte, en dood.

— Mary Baker Eddy