Correlative statement for main page – November 13th, 2016 |

Correlative statement for main page – November 13th, 2016

Uitsluitend de onsterfelijke, geestelijke mens vertegenwoordigt de waarheid van de schepping.

— Mary Baker Eddy