Correlative statement for main page – March 12th, 2017 |

Correlative statement for main page – March 12th, 2017

Alle substantie, intelligentie, wijsheid, bestaan, onsterfelijkheid, oorzaak en gevolg behoren toe aan God.

— Mary Baker Eddy