Correlative statement for main page – January 8th, 2017 |

Correlative statement for main page – January 8th, 2017

Het is de levende Christus, de practische Waarheid, die Jezus de opstanding en het leven maakte voor allen, die hem in daden navolgen.

— Mary Baker Eddy