Correlative statement for main page – February 5th, 2017 |

Correlative statement for main page – February 5th, 2017

Geest is God en de mens is Zijn beeld en gelijkenis. Daarom is de mens niet stoffelijk, hij is geestelijk.

— Mary Baker Eddy