Correlative statement for main page – February 19th, 2017 |

Correlative statement for main page – February 19th, 2017

Wanneer wij beseffen dat er één Gemoed is, wordt de goddelijke wet verklaart die zegt onze naaste lief te hebben als onszelf;

— Mary Baker Eddy