Correlative statement for main page – February 12th, 2017 |

Correlative statement for main page – February 12th, 2017

Alleen betere genoegens kunnen de hevige verlangens van de onsterfelijke mens bevredigen.

— Mary Baker Eddy