Correlative statement for main page – December 4th, 2016 |

Correlative statement for main page – December 4th, 2016

Het scheppende Beginsel of Pincipe — Leven, Waarheid en Liefde — is God.

— Mary Baker Eddy