Correlative statement for main page – August 14th, 2016 |

Correlative statement for main page – August 14th, 2016

Dezelfde omstandigheid, die uw gekweld gevoel als verbolgend en pijnlijk beschouwt, kan door Liefde tot een engel worden gemaakt, die u onthaalt zonder het te beseffen.

— Mary Baker Eddy