Correlative statement for main page – April 9th, 2017 |

Correlative statement for main page – April 9th, 2017

De wetenschappelijk Christelijke praktijk begint met de harmonieuze, leidende gedachte van Christus: Wees niet bang.

— Mary Baker Eddy