Bible statement for main page – September 25th, 2016 |

Bible statement for main page – September 25th, 2016

En men zal niet zeggen: Zie hier of zie daar, want, zie, het Koninkrijk van God is binnen in u.

— Lukas