Bible statement for main page – October 9th, 2016 |

Bible statement for main page – October 9th, 2016

Op het pad van de gerechtigheid is leven, en op de weg van dit pad is er geen dood.

— spreuken