Bible statement for main page – October 30th, 2016 |

Bible statement for main page – October 30th, 2016

Want wie de Heere liefheeft, vermaant hij en Hij beproeft iedere zoon die Hij aanneemt.

— Hebreeën