Bible statement for main page – November 27th, 2016 |

Bible statement for main page – November 27th, 2016

Keer je af van het kwade, doe het goede en verblijf voor eeuwig.

— Psalmen