Bible statement for main page – November 24th, 2016 |

Bible statement for main page – November 24th, 2016

Bekleed u met de hele wapenrusting van God, opdat u stand kunt houden tegen de listige verleidingen van de duivel.

— Efeziërs