Bible statement for main page – November 13th, 2016 |

Bible statement for main page – November 13th, 2016

en bekleedt u met de nieuwe mens, die in overeenkomst met God geschapen is, in ware rechtvaardigheid en heiligheid.

— Efeziërs