Bible statement for main page – March 26th, 2017 |

Bible statement for main page – March 26th, 2017

En ik hoorde een luide stem in de hemel zeggen: Nu is de verlossing gekomen, de kracht en het koninkrijk van onze God

— Openbaring