Bible statement for main page – March 19th, 2017 |

Bible statement for main page – March 19th, 2017

Wie op zijn rijkdom vertrouwt, die zal ten val komen, maar de rechtvaardigen zullen ontkiemen als een groen blaadje.

— Spreuken