Bible statement for main page – March 12th, 2017 |

Bible statement for main page – March 12th, 2017

Vertrouw op de HEERE met heel je hart, en steun niet op je eigen inzicht.

— Spreuken