Bible statement for main page – January 15th, 2017 |

Bible statement for main page – January 15th, 2017

Overeenkomstig Zijn wil heeft Hij ons voortgebracht door het Woord van de waarheid, opdat wij in zeker opzicht eerstelingen van Zijn schepselen zouden zijn.

— Jacobus