Bible statement for main page – February 5th, 2017 |

Bible statement for main page – February 5th, 2017

Het is de Geest van God in de sterveling, en de adem van de Almachtige, die hem verstandig maakt.

— Job