Bible statement for main page – February 26th, 2017 |

Bible statement for main page – February 26th, 2017

Hij zal de armen recht doen in gerechtigheid en de zachtmoedigen van het land zal Hij met rechtvaardigheid vonnissen.

— Jesaja