Bible statement for main page – April 23rd, 2017 |

Bible statement for main page – April 23rd, 2017

Mijn ziel beschouwt de Here als mijn erfdeel, daarom verwacht ik alles van Hem.

— Klaagliederen